Het bestuur van stichting Bombo bestaat uit 5 leden. Ons bestuurslid/secretaris is vrij recent gestopt met haar werkzaamheden voor het bestuur en dat betekent dat er op dit moment een vacature is ontstaan.
Naast voorzitter, penningmeester en secretaris hebben alle leden van het bestuur een taak in één van de 5 werkgroepen van de Stichting. De werkgroep wordt in overleg afgestemd met het bestuurslid.

Stichting Bombo is een organisatie die zich met name richt op fondsenwerving en sponsoring om projecten te financieren in Nepal. De laatste 10 jaar heeft stichting Bombo met name financiering georganiseerd voor een project dat zicht richt op het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen die op welke manier dan ook buiten de boot vielen om toegelaten te worden op regulier onderwijs.

Het bestuur typeert zich door nabijheid en passie voor dit mooie project, korte lijnen en vooral ruimte voor ontwikkeling. Het zijn bestuursleden die vanuit de persoonlijke interesse hun energie en taken uitvoeren voor de stichting. De komende periode wordt vooral ingezet op een stukje professionalisering binnen het bestuur.
Mocht jij je aangesproken voelen door wat hier geschreven staat en die uitdaging aan willen gaan, dan vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren.

Functiebeschrijving Secretaris:
– De secretaris ondersteunt het bestuur in haar taken.
– Hij of zij zet een goed informatiesysteem op waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. (is aanwezig)

Taken van de secretaris bestaan uit:
● Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
● Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.
● Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
● Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie.
● Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
● Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
● Verslaglegging van vergaderingen.
● Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
● Overige correspondentie verrichten.
● Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
● De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.

Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn:
● Kennis van geautomatiseerde systemen
● Dienstverlenende instelling
● Organisatievermogen
● Bestuurlijke ervaring (wenselijk)
● Kennis van en affiniteit met de organisatie

Mocht je het gevoel hebben dat dit jouw leven zou kunnen verrijken en daarnaast nog vragen hebben kun je contact opnemen met Rian Langermans 06-39498521 of reageren naar r.langermans@ziggo.nl .

Wij kijken uit naar jouw reactie.