Doelstelling

en de context van onze projecten

doelstelling

Breed gedefinieerd vastgelegd in de statuten heeft Stichting Bombo ten doel:

  • het bevorderen van de leefomstandigheden van kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities om hun ontwikkelingskansen en daarmee hun toekomstperspectieven te vergroten;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Bombo richt zich met name op kinderen en hun families in de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, Nepal. Deze sloppenwijk telt ongeveer 800 sloppen. De mensen in deze gemeenschap zijn vaak ongeschoold, waardoor zij in veel gevallen zwaar en onderbetaald werk verrichten. Educatie van hun kind is dan meestal niet de eerste prioriteit van ouders, waardoor ook hun kinderen weer dezelfde toekomst tegemoet lijken te gaan. Vaak is er ook weinig ouderlijke supervisie in deze gemeenschap omdat de ouders vanaf vroeg in de ochtend tot laat in de avond aan het werk zijn. De reguliere scholen in de omgeving hebben niet de mogelijkheid hierop in te spelen en kinderen te begeleiden, zichzelf en hun families, uit deze vicieuze cirkel te trekken.

Ons doel is de sociaaleconomische positie van bewoners van de Sinamangal sloppenwijk te bevorderen door:

  • bij te dragen aan de verhoging van het opleidingsniveau van kinderen in kansarme gezinnen;
  • (re)integratie van kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk in het reguliere onderwijs, en
  • het vergroten van de arbeidsperspectieven van deze kinderen en hun ouders.

In samenwerking met onze lokale partnerorganisatie Milijuli Foundation hebben wij het Milijuli Education Program opgericht

Daarnaast willen wij met initiatieven als de Bombo Clowns  onder andere een poging doen kinderen in ziekenhuizen, kindertehuizen en andere instellingen in Kathmandu en andere Nepalese steden (tijdelijk) uit hun sociaal-emotionele isolement te halen, door deze kinderen op te zoeken en op speelse wijze contact met hen te leggen.

Meer weten over onze activiteiten, doelstellingen en ons recente beleid?