Stichting Bombo

Stichting Bombo is in 2012 opgericht door Maureen van der Zandt (lees hier het persoonlijke verhaal van Maureen), naar aanleiding van haar reis naar Nepal. Inmiddels vormt zij een team met vijf andere enthousiaste bestuursleden.

De stichting heeft als doel de leefomstandigheden van kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities te bevorderen om hun ontwikkelingskansen en daarmee hun toekomstperspectieven te vergroten.

Stichting Bombo is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees meer over Hoe het begon
Lees meer over ANBI

Visie

Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin ieder mens zich vrij en veilig kan ontwikkelen.

Missie

Stichting Bombo heeft als missie bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van leven voor kinderen en (jong)volwassenen in sociaaleconomisch gemarginaliseerde posities, door onderwijs en ondersteuning te bieden in de breedste zin van het woord.

Onze Principes

  • Wij werken samen met een lokaal team

  • Wij respecteren sociale en culturele normen en waarden van de mensen waar wij mee werken.

  • Wij streven naar duurzame projecten

Doelstelling

Doelstelling en context van onze projecten

Breed gedefinieerd vastgelegd in de statuten heeft Stichting Bombo ten doel:

  • het bevorderen van de leefomstandigheden van kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities om hun ontwikkelingskansen en daarmee hun toekomstperspectieven te vergroten;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer weten over onze activiteiten, doelstellingen en ons recente beleid? Bekijk onze projecten of lees ons beleidsplan en jaarverslag! Download eventueel ons beleidsplan en jaarverslag.

Lees verder

Het Bombo Bestuur

2020 is een jaar van grote veranderingen. Ook bij Stichting Bombo. Na vijf jaar hun kennis en ervaring met Bombo te hebben gedeeld geven Marc Nouwen, Peter van Mierlo en Jan Verkuijlen het stokje door aan vier nieuwe bestuursleden. Wie is wie?

Maureen van der Zandt
Maureen van der ZandtOprichtster
Nadine Gluschke
Nadine GluschkeVoorzitter
Faye Ritzen
Faye RitzenSecretaris
Mike Verlaan
Mike VerlaanBestuurder
Marianne van der Heide
Marianne van der HeideBestuurder
Cor Megens
Cor MegensPenningmeester
Peter Franke
Peter FrankeBombo Clown

Samenwerking in Nepal

Samenwerking met de Milijuli Foundation

Milijuli Foundation is een sociale onderneming met de visie en missie bij te dragen aan minimalisering van de sociaaleconomische verschillen in de Nepalese samenleving. Zij werkt hieraan door het bieden van educatie en praktijkgerichte trainingen aan kinderen en jongvolwassenen in gemarginaliseerde posities.

Lees meer

Wilt u samen met Bombo werken aan het creëren van betere toekomstperspectieven?

Wat kunt u doen?