Milijuli Tailoring Program

TailoringProgram

Stichting Bombo vindt het belangrijk om de mensen waarmee wij werken holistisch te benaderen. Daarmee bedoelen wij dat de individuele prestaties van kinderen op school niet los kunnen worden gezien van hun omgeving en achtergrond (zoals familie en thuissituatie, sociaaleconomische positie, en culturele aspecten). Tot 2019 hebben de projecten van Stichting Bombo in samenwerking met Milijuli Foundation zich alleen gericht op kinderen. Maar wanneer wij naar de levens van onze kinderen keken beseften wij dat de gezinssituatie een groot onderdeel is van het welzijn van de kinderen, hun ontwikkeling en hun toekomstperspectieven. Wij zagen veel moeders zonder werk en zonder kennis van de nodige vaardigheden om werk en inkomen voor zichzelf te genereren, waardoor zij in dezelfde vicieuze cirkel van armoede bleven hangen. Daarbij kwam steeds vaker de vraag vanuit moeders zelf, of wij hen niet ook volwassenenonderwijs konden bieden?

Om gehoor te geven aan de vraag om educatie vanuit de moeders en zo ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de (economische) gezinssituatie van onze leerlingen besloten we een vaardigheidstraining te geven aan de moeders van onze kinderen en andere geïnteresseerde jonge vrouwen in de Sinamangal sloppenwijk. In samenwerking met de Nepalese organisatie Higher Ground Nepal kregen 12 vrouwen een naaitraining, waarvan 8 moeders en 4 jonge vrouwen die het Milijuli Education Program hebben afgerond. De naaimachines werden gesponsord door Godavari Alumni Association (GAA), Kathmandu.

Na afronding van de training zijn er 5 dames enthousiast aan de slag gegaan met het naaien. Zij hebben al enkele bestellingen afgerond voor onder andere uniformen en kussens. Samen zoeken wij nu naar mogelijkheden om producten op de markt te brengen in Nepal en/of Nederland. Wij hopen hiermee een inkomstenbron te creëren voor deze vrouwen.