STICHTING BOMBO, SCHOUT 41, 1412 NA NAARDEN
RSIN: 851709928 KVK: 55434584
INFO@BOMBOFORCHILDREN.COM
WWW.BOMBOFORCHILDREN.COM

JAARVERSLAG
2020-2021

Inhoudsopgave

Inleiding
1 Visie en missie
2 Context, doelstellingen en werkwijze
2.1 Werkgebied
2.2 Doelstellingen en werkwijze
2.3 Samenwerking
3 Projecten
3.1 Milijuli Education Program
Een dag in Milijuli in beeld
3.2 Milijuli Girls Club
3.3 Milijuli Kids Club
3.4 Milijuli Tailoring Program
3.5 Bombo Clowns
3.6 Covid-19 noodhulp: voedselpakketten
4 Fondsenwerving
4.1 Benefietavond Delft
4.2 Tiendas Diferentes
4.3 Geen markten dit jaar…
4.4 … wel een webshop!
4.5 Online acties
5 Organisatie
5.1 Bestuur
5.2 Partnerorganisatie in Nepal
5.3 Vrijwilligers
6 Financiële verantwoording
6.1 Wijziging boekjaar en financiëel jaarverslag
6.2 Financiëel jaarverslag 2028 – 2020
6.3 Financiëel jaarverslag 16-07-2018 t/m 15-07-2021