STICHTING BOMBO, SCHOUT 41, 1412 NA NAARDEN
RSIN: 851709928 KVK: 55434584
INFO@BOMBOFORCHILDREN.COM
WWW.BOMBOFORCHILDREN.COM

Beleidsplan
2020-2023

Inhoudsopgave

1 Visie, missie en doelstellingen
1.1 Visie en Missie

  • Ondersteuning van lokale projecten

1.2 Doelstellingen
2 Context en projecten
2.1 Gebiedsafbakening
2.2 Samenwerking
2.3 Empowerment van ouders
2.4 Projecten

  • 2.4.1 Milijuli Educatie Programma
  • 2.4.2 Bomboclowns
  • 2.4.3 Noodhulp

3 Identiteit
3.1 Normen en waarden
3.2 Risico’s en kansen
3.3 Ambitie
4 Organisatiestructuur
4.1 Vestigings- en correspondentieadres
4.2 Bestuurssamenstelling
4.3 Activiteiten bestuur

  • 4.3.1 Vergaderingen
  • 4.3.2 Observeren en ondersteunen van de projecten
  • 4.3.3 Financiën

4.4 Beloningsbeleid
5 Wijze van werving van gelden
5.1 Donaties
5.2 Sponsoracties
5.3 Markten
5.4 Webshop
6 Beheer van het vermogen
6.1 Inkomsten
6.2 Uitgaven
6.3 ANBI en CBF
7 Samenwerkingsvoorwaarden