Bombo en Asha

Stichting Bombo gaat samenwerken met Asha

Na een jaar een mooie samenwerking te hebben gehad met Koseli school heeft Stichting Bombo besloten de samenwerking voort te gaan zetten met de stichting Asha. De reden hiervoor zijn de interne gebeurtenissen binnen Koseli waardoor de samenwerking met Stichting Bombo werd belemmerd. Na een lang overwegen heb ik besloten dat het ten goede van Stichting Bombo beter is om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken.

Asha is een nieuwe organisatie die werkt met hetzelfde doel en dezelfde missie als stichting Bombo.
Samen met Asha zal Bombo vanaf 15 april een nieuwe school openen voor kinderen uit de sloppenwijken van Kathmandu. Wij hebben ervoor gekozen preventief te werk te gaan en daarom kinderen vanaf 3 jaar aan te nemen. Door de kinderen op deze jonge leeftijd educatie te bieden onderscheppen wij verschillende problemen. Namelijk:

  • Deze kinderen krijgen vanaf het begin af aan een educatie programma aangeboden zoals elk ander naar school gaand kind. Zij zullen doorom geen achterstand hebben met betrekking tot educatie.

  • Doordat de kinderen vanaf jonge leeftijd een dagbesteding hebben wordt het voor de moeder gemakkelijker om te werken. Door de zorg van overdag weg te nemen van de moeders krijgen zij de mogelijkheid andere werkzaamheden te verrichten dan wanneer zij met een kind op de arm aan het werk moeten. Er is meer tijd en daardoor zijn er meer mogelijkheden.

  • Vaak werken de ouders van deze kinderen op straat en worden de jonge kinderen meegenomen omdat er geen opvang voor hen is. Door deze kinderen overdag op te vangen voorkomen we dat ze bij voorbaat op straat terecht komen door toedoen van het werk van de ouders. Daardoor zullen ze minder snel in aanraking komen met het straatleven en alle nadelen hiervan.

  • Door op deze manier preventief te werk te gaan krijgen niet alleen de kinderen maar ook de ouders de kans om te ‘groeien’. Zoals boven omschreven krijgen ook moeders van jonge kinderen nu meer kans op verschillend werk. Op lange termijn kan dit op sociaal economisch gebied betekenen dat deze mensen zich kunnen ontwikkelen en dat daardoor de zichtbare sociaal economische verschillen zullen verminderen en hopelijk ooit verdwijnen.

Ook in de samenwerking met Asha hoopt Stichting Bombo op uw steun. Daarom zal er binnenkort ook de mogelijkheid zijn een kind educatief te adopteren. Hiermee wordt bedoelt dat u een kind door een maandelijkse bijdragen van 20 euro een educatie kunt geven. En vind u dit te veel?
Dan willen uw vrienden of familie misschien wel mee werken door de kosten op te breken.

Wij maken het mogelijk het door u ‘geadopteerde’ kind te volgen in zijn/haar ontwikkeling. Op deze manier proberen wij uw donatie zo persoonlijker mogelijk te maken.