Inleiding

Stichting Bombo is in 2012 opgericht door Maureen van der Zandt, naar aanleiding van haar reis naar Nepal, waarin zij geconfronteerd werd met de dagelijkse problematiek van kinderen die in armoede op straat zwierven. Terug in Nederland besloot zij Stichting Bombo op te richten om iets voor deze kinderen te kunnen betekenen. Nog datzelfde jaar verhuisde zij permanent naar Nepal. Samen met een Nepalees team heeft Maureen een educatieprogramma opgezet waarbij kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu educatie op maat krijgen, wat hen in staat stelt vervolgens deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De school breidde uit met een naschoolse Kids Club waar kinderen extracurriculaire activiteiten kunnen volgen zoals sport, dans en muziek. Ook is er een Girls Club opgericht waar aandacht wordt besteed aan de positie van vrouwen in Nepal, en waar meisjes in een veilige omgeving samenkomen om ervaringen te delen, gezellige activiteiten te ondernemen en vaardigheden te leren. In 2019 werd een praktijktraining gestart waar moeders en jonge vrouwen leren werken met de naaimachine.
Een unieke tak van Stichting Bombo is de Bombo Clowns Tour, geboren uit een gezamenlijke droom van Maureen en Peter, die elkaar in 2017 in Nepal  ntmoetten. Sinds 2018 reist een groep humanitaire Bombo clowns jaarlijks langs verschillende Nepalese ziekenhuizen, weeshuizen en andere instellingen om kinderen met een glimlach uit hun sociaal-emotionele isolement te toveren – voor even, met een herinnering voor altijd.

Toen de leerlingen van Milijuli in januari 2020 vol overgave zaadjes plantten voor de nieuwe schooltuin, kon niemand
zich nog indenken hoe ingrijpend het komende jaar zou veranderen.

Tegen de achtergrond van de coronapandemie stonden de afgelopen anderhalf jaar vooral in het teken van overleven. Door de opeenvolgende lockdowns – in Nepal nog vele malen strikter dan in Nederland – werd het ons moeilijk gemaakt de continuïteit van onze projecten te behouden.
Sommige projecten, zoals de Bombo clownsreis en het Milijuli Tailoring Program, moesten worden uitgesteld. De uitdaging lag in het zoeken naar (alternatieve) lesmethoden om de studenten van het Milijuli Education Program onderwijs en structuur te kunnen blijven bieden.
Omdat niet alle kinderen beschikken over internet en de benodigde apparatuur was onderwijs op afstand niet gemakkelijk te realiseren. Toch zijn onze docenten erin geslaagd het contact (grotendeels) te onderhouden en de leerlingen hun lessen bij te brengen via huiswerkopdrachten en – waar mogelijk tussen de lockdowns – onderwijs in kleine groepjes op school.
Behalve voortzetting van de lopende projecten brachten de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende strenge maatregelen er echter een andere zorg bij: waar veel families van onze leerlingen vóór de lockdowns al aan de economische ondergrens zaten, hadden veel dagloonwerkers het afgelopen jaar voor langdurige periodes helemaal geen inkomsten en konden zij hun vaste lasten niet meer betalen. Om deze families uit de nood te helpen hebben wij in samenwerking met een aantal lokale Nepalese organisaties verschillende keren voedselpakketten uitgedeeld.