6 Financiële verantwoording

6.1 Wijziging boekjaar en financieel jaarverslag

In 2020 is door het bestuur besloten tot een aantal statutaire wijzigingen, waaronder een aanpassing van het boekjaar in overeenstemming met het Nepalese boekjaar. Tot 2020 liep het financiële jaar van de stichting zoals gebruikelijk voor Nederland gelijk aan het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Dit leverde echter ingewikkelde boekhoudkundige constructies op aangezien het Nepalese financiële jaar loopt van (bij benadering) 16 juli t/m 15 juli. Gelijkstelling
van het boekjaar van Stichting Bombo aan het Nepalese boekjaar is een poging de administratie te vergemakkelijken en transparanter te maken.
Een gevolg hiervan is dat wij het (financieel) jaarverslag niet meer voor 1 juli kunnen publiceren, omdat het boekjaar dan nog niet ten einde is. Wij streven ernaar het jaarverslag zo snel mogelijk na afloop van het boekjaar op 15 juli, maar in elk geval binnen 6 maanden na deze datum online inzichtelijk te maken.

6.2 Financieel jaarverslag 2018 – 2020

Ondanks de boekjaar wijziging, presenteren in dit hoofdstuk de financiële cijfers op de oude wijze.

Toelichting op bovenstaande cijfers van 2020:

Voorraad: betreft de voorraad in Nederland van Nepalese producten ten behoeve van verkoop via markten en webshop.

Liquide middelen: Betreft het banksaldo op onze rekening bij de ABN-AMRO.

Kortlopende schulden: Het bedrag 7.929 betreft het nog te betalen aandeel van onze financial commitment over 2018-2021.

6.3 Financieel jaarverslag 16-07-2018 t/m 15-07-2021

Naar aanleiding van de boekjaar wijziging, presenteren in dit hoofdstuk de financiële cijfers op de nieuwe wijze. De boekjaar wijziging is ingegeven om onze boekhouding synchroon te laten lopen met de boekhouding van onze partner Milijuli in Nepal.

We presenteren drie jaren omdat de afspraken met de Nepalese overheid vastgelegd in een Financial Commitment de schooljaren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 betreffen.

Toelichting op bovenstaande cijfers van 2020-2021:

Voorraad: betreft de voorraad in Nederland van Nepalese producten ten behoeve van verkoop via markten en webshop.

Liquide middelen: Betreft het banksaldo op onze rekening bij de ABN-AMRO.

Kortlopende schulden: Het bedrag 21.513 betreft het te betalen aandeel van onze financial commitment over 2021-2022.

Projectkosten: Gemaakte kosten ten behoeve van de uitgevoerde projecten, in het afgelopen jaar met betrekking tot professionalisering van het Milijuli team en acute acties in verband met de corona pandemie.