2 Context, doelstellingen en werkwijze

2.1 Werkgebied

Het primaire werkgebied van Stichting Bombo is de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, Nepal. In deze sloppenwijk wonen ca. 800 families. Veel mensen in
deze gemeenschap zijn ongeschoold, waardoor zij zwaar en onderbetaald werk verrichten om de kost te verdienen. Omdat educatie van hun kinderen voor ouders in deze situatie niet altijd prioriteit is, lijken veel kinderen eenzelfde toekomst tegemoet te gaan. Vaak is er ook weinig ouderlijke supervisie in deze
gemeenschap omdat de ouders vanaf vroeg in de ochtend tot laat in de avond  an het werk zijn. De reguliere scholen in de omgeving hebben niet de mogelijkheid hierop in te spelen en kinderen te begeleiden om zichzelf en hun families uit deze vicieuze cirkel te trekken.

Hoewel de overheid hier enkele jaren geleden een elektriciteitsnet heeft aangelegd blijft de sloppenwijk, zoals vele andere, geen legale woonplek. Het groeiende aantal sloppenwijk-bewoners kampt daardoor met een onzeker bestaan: behalve de dagelijkse economische uitdagingen is er altijd de dreiging dat hun leefgebied  en van de ene op de andere dag kan worden ontnomen.

Naar school kunnen betekent niet alleen onderwijs, maar ook de houvast van een vaste dagelijkse structuur en een veilige en vertrouwde plek waar de kinderen altijd terecht kunnen. Juist in deze onzekere leefomgeving is dit extra belangrijk, zowel voor de kinderen en hun ontwikkeling als voor de ouders, die daardoor de vrijheid voelen zich met andere activiteiten bezig te houden.

2.2 Doelstellingen en werkwijze

Stichting Bombo heeft zich tot doel gesteld de leefomstandigheden van kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities te bevorderen, om daarmee hun ontwikkelingskansen en toekomstperspectieven te vergroten. Concreet werken wij aan het bevorderen van de sociaal-economische positie van bewoners van de Sinamangal sloppenwijk door:

  1. ondersteuning te bieden om het opleidingsniveau van kinderen in kansarme gezinnen te verhogen;
  2. kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk te ondersteunen bij (re)integratie in het reguliere onderwijs, en
  3. de arbeidsperspectieven van deze kinderen en hun ouders te helpen vergroten.

Naast het verbreden van (sociaal-economische) kansen en toekomstperspectieven is aandacht voor het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van Nepalese kinderen in gemarginaliseerde posities een belangrijke pijler in onze projecten, zowel in de Sinamangal sloppenwijk als daarbuiten.

Met de Bombo Clownsreis bezoeken wij kinderen in ziekenhuizen, weeshuizen en andere instellingen in Kathmandu en andere Nepalese steden. Het doel daarbij is om hen, door samen te lachen en te dromen, tijdelijk uit hun sociaal-emotionele isolement te halen.

2.3 Samenwerking

Werken aan een vrije, veilige, eerlijke en sociale wereld kunnen we niet alleen. Dat kan alleen samen met anderen die deze visie delen; met mensen die thuis zijn in de lokale culturele gebruiken, waarden en normen, en sociale, politieke, economische en ecologische uitdagingen binnen de samenleving waarin zij zijn opgegroeid. Stichting Bombo wil samen met hen deze gedeelde droom waarmaken.

Een stabiele partner in Nepal

Na met verschillende andere organisaties te hebben samengewerkt waarin belangrijke lessen zijn opgedaan, is in november 2016 onze huidige lokale partnerorganisatie Milijuli Foundation opgericht door gepassioneerde Nepalese jongvolwassenen in Kathmandu in samenwerking met oprichtster van Stichting Bombo, Maureen van der Zandt. De naam *Milijuli* – wat ‘hand in hand’ of ‘samen’ betekent in het Nepali – is afgeleid van het twee jaar eerder met ons Nepalese team opgerichte Milijuli Education Program. Milijuli Foundation is een sociale onderneming met de visie en missie bij te dragen aan minimalisering van de sociaal-economische verschillen in de Nepalese samenleving. Zij werkt hier aan door het bieden van educatie en praktijkgerichte trainingen aan kinderen en (jong)volwassenen in gemarginaliseerde posities. Omdat de lijntjes met het Nepalese team kort zijn, Maureen regelmatig zelf aanwezig is bij de projecten en de samenwerking gebaseerd is op gedeelde waarden, zien wij in Milijuli Foundation een stabiele partner. Stichting Bombo financiert hoofdzakelijk het Milijuli Education Program (MEP) dat wordt gerund door het team van Milijuli Foundation. Dit educatieprogramma is een overbruggingstraject voor kinderen uit de sloppenwijken van Kathmandu die niet meer in het reguliere onderwijs kunnen meekomen. Het MEP begeleidt deze kinderen om op termijn (weer) in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs, door het bieden van individuele lesprogramma’s die aansluiten bij het niveau en de capaciteiten van de kinderen. De betrokkenheid van de docenten van het Milijuli team zowel op school als daarbuiten is daarbij van onschatbare waarde. Naast het Milijuli Education Program zijn in samenwerking met Milijuli Foundation ook de Milijuli Girls Club, de Milijuli Kids Club en het Milijuli Tailoring Program (voor moeders en vrouwen) opgericht. Deze laatste drie projecten worden deels gefinancierd uit Nepalese fondsen. De bedoeling is dat de projecten uiteindelijk volledig op Nepalese fondsen kunnen draaien, maar om dit doel te bereiken zijn de fondsen uit Nederland nu nog hard nodig.