5 Organisatiestructuur

5.1 Bestuur

2020 was een jaar van grote veranderingen, ook bij Stichting Bombo. En niet alles door corona… Nog voor het virus zich aandiende was er sprake van een bestuurswisseling. Die kwam er ook. Na vijf jaar hun kennis en ervaring met Bombo te hebben gedeeld gaven Marc Nouwen, Peter van Mierlo en Jan Verkuijlen het stokje door aan vier nieuwe bestuursleden. Wij bedanken hen voor alle jaren van samenwerking!

Vanaf voorjaar 2020 tot voorjaar 2021 werd het bestuur vervolgens gevormd door:

 • Maureen van der Zandt – oprichtster en voorzitter;
 • Nadine Gluschke – vicevoorzitter;
 • Faye Ritzen – secretaris;
 • Mike Verlaan – penningmeester;
 • Marianne van der Heide – bestuurder;
 • Peter Franke – bestuurder

Het bestuur kreeg op het gebied van financiën ondersteuning van Cor Megens.

In het voorjaar van 2021 vond een nieuwe bestuurswissel plaats. Maureen stapte uit haar bestuurlijke functie om als freelance projectmanager van de stichting verder te gaan met het professionaliseren en coachen van het lokale team. Peter, meer thuis in de rol van Bombo clown dan bestuurder, droeg zijn  bestuursfunctie over aan Cor, die na een jaar advisering (tot ons grote genoegen) steeds meer betrokken was geraakt bij de stichting en het bestuur.
Vanaf mei 2021 wordt de organisatie geleid door:

 • Maureen van der Zandt – oprichtster en projectmanager;
 • Peter Franke – organisator Bombo Clowns

Bestuur:

 • Nadine Gluschke – voorzitter;
 • Faye Ritzen – secretaris;
 • Mike Verlaan – penningmeester;
 • Marianne van der Heide – bestuurder;
 • Cor Megens – bestuurder

Bestuursleden ontvingen geen beloningen voor hun bestuurstaken.

5.2 Partnerorganisatie en team in Nepal

Buitenlandse financiering van projecten in Nepal is volgens de Nepalese wet alleen mogelijk via een Nepalese partnerorganisatie, met een door de overheid voor een vooraf bepaalde periode goedgekeurd samenwerkingsverband. Op deze manier wordt buitenlandse inmenging beperkt en Nepalese zeggenschap over binnenlandse projecten gewaarborgd. Na verschillende minder succesvolle pogingen tot partnerschappen waarin belangrijke ervaring is opgedaan, werken wij sinds 2016 samen met Milijuli Foundation. Deze Nepalese partnerorganisatie is opgericht vanuit de gedeelde wens van Maureen (Stichting Bombo) en het Nepalese team van het (twee jaar eerder gezamenlijk opgerichte) Milijuli Education Program om een duurzame lokale samenwerking te realiseren waarbij de principes van Stichting Bombo gewaarborgd blijven en we er zeker van zijn dat de ingezamelde fondsen daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn.

Als Founding Advisor is Maureen van der Zandt zelf sterk verbonden met het bestuur van Milijuli Foundation. Het bestuur bestond in 2020-2021 uit:

 • Aditya Piya – Chairman
 • Romen Amatya – Treasurer
 • Jashmine Rai – General Secretary
 • Nirmala Pariyar – Board Member
 • Sheren Shrestha – Board Member

Zij kregen ondersteuning van Maureen van der Zandt als Founding Advisor. De projecten van Milijuli Foundation worden tot op heden gecoördineerd door Stichting Bombo’s oprichtster en projectmanager Maureen van der Zandt. Zij is regelmatig aanwezig in de school ter ondersteuning en coaching, onderhoudt contact met lokale en internationale sponsoren, vertegenwoordigt de stichting en is de schakel en ‘vertaler’ tussen het bestuur en donateurs van Stichting Bombo in Nederland en de Nepalese Milijuli Foundation, de begunstigden en belangen ter plaatse, waardoor een soepele samenwerking mogelijk wordt gemaakt.
Het Milijuli projectteam bestond in 2020-2021 uit:

 • Nirmala Pariyar – coördinatrice
 • Anjana Pariyar – lerares en mentor girls club

Tot de eerste lockdown (april 2020):

 • Tirmaya Gurung – lerares
 • Saumika Gurung – lerares
 • Jaisura Rokaya – didi (ondersteunend personeel)

5.3 Vrijwilligers

Het werk van Stichting Bombo wordt mogelijk gemaakt door de onvermoeibare inzet van onze fantastische vrijwilligers op alle gebieden, van het organiseren van fondsenwerving in Nederland tot het onderhouden van de website, het organiseren van de Bombo clownsreis en (tijdelijke) ondersteuning van de projecten ter plaatse in Nepal. Vanwege de beperkte mogelijkheden hebben wij dit jaar minder vrijwilligers gehad dan andere jaren, maar onze dank blijft er niet minder om! Wij danken dit jaar in het bijzonder:

 • Rian Langermans, die vlak voor de lockdown het team in Nepal kwam versterken. Helaas moest zij door de omstandigheden veel eerder dan verwacht terugkeren naar Nederland;
 • Peter Franke voor het organiseren van de Bombo clowns en de groep door alle tegenslagen heen bij elkaar weten te houden;
 • Cor Megens voor het ondersteunen en adviseren van het bestuur.