1 Visie en Missie

Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin ieder mens zich vrij en veilig kan ontwikkelen. In navolging van deze visie heeft Stichting Bombo als missie bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van leven voor kinderen en (jong)volwassenen in sociaal-economisch gemarginaliseerde posities, door onderwijs en ondersteuning te bieden in de breedste zin van het woord. Dit doen we door nauw samen te werken met een lokaal team dat de sociale en economische uitdagingen van binnenuit kent, en waardoor onderwijs en ondersteuning aansluiten bij de culturele normen en waarden in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Op deze manier streven wij naar duurzame projecten.

Afsluiting van de ‘Winter Fun Week’, februari 2020

“Maar waarom nou Bombo?”

Stichting Bombo dankt haar naam aan het Italiaanse woord voor hommel – een beestje dat, met zijn grote lijf en kleine vleugeltjes, volgens de wetten van de aerodynamica onmogelijk zou kunnen vliegen: de hommel weegt te veel in verhouding met zijn vleugeloppervlakte. Toch heeft dit diertje zich bewezen en vliegt! Zoals de hommel zich ver boven zijn verwachtingen uit wist te tillen, zo geloven wij ook in de vleugels en veerkracht van mensen die opgroeien in kansarme, beperkende omstandigheden. Wanneer hun talenten en kansen gezien worden en zij zich daarin kunnen ontwikkelen, dan zullen ook zij hun (sociale en economische) verwachtingen te boven groeien en kunnen zij betere leefomstandigheden voor de toekomst creëren voor zichzelf en hun omgeving.