3 Identiteit

3.1 Normen en waarden

Stichting Bombo vindt het belangrijk dat de projecten die wij sponsoren passen binnen de culturele normen en waarden in de context van Nepal. De stichting streeft ernaar dat de projecten worden uitgevoerd door de lokale bevolking. Daarbij is het belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot geslacht, religie of achtergrond. Ook vinden wij het belangrijk dat de gesteunde projecten geen politieke of religieuze agenda hebben.

3.2 Risico’s en kansen

Om de risico’s en kansen van Stichting Bombo zo overzichtelijk mogelijk in beeld te brengen, hebben wij een SWOT-analyse gemaakt. SWOT staat voor: Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. Deze punten worden hieronder uiteengezet.

Sterktes

Zwaktes

Transparantie Afhankelijk van donaties
Lage overheadkosten Kleinschalig
Gemotiveerd, daadkrachtig, enthousiast Lokaal gebonden
Duurzaam Emotionele/persoonlijke betrokkenheid
Kleinschalig Gebrek aan vrijwilligers
Persoonlijke betrokkenheid Geen mogelijkheid tot aannemen specialist m.b.t marketing/promotie
Persoonlijk, laagdrempelig

Kansen

Bedreigingen

Sociale media Kritische donateurs (donatie moeheid)
Uitbreiding activiteiten aanbod Concurrentie (vele soortgelijke initiatieven)
Kritische donateurs (bieden van transparantie) Persoonlijke kringen bereikt
Bedrijfsleven betrekken (CSR) Netwerk raakt uitgeput

3.3 Ambitie

De ambitie van de Stichting ligt de komende jaren bij het creëren van stabiliteit in de fondsen om continuïteit van de projecten te waarborgen.

Om kwaliteit te kunnen blijven bieden heeft de stichting de volgende speerpunten:

  • Actief op zoek naar vrijwilligers om de zwaktes van de organisatie te versterken.
  • Meer aandacht en erkenning voor vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting.
  • Verbetering van de website; communicatie met donateurs over de werkzaamheden van de stichting en de beschikbare informatie op de website voor (potentiële) nieuwe donateurs.
  • Creëren van een stabiele instroom van donaties.
  • In samenwerking met Milijuli Foundation mogelijkheden ontwikkelen om lokale fondsen te werven, waardoor de continuïteit van het educatieproject op duurzame wijze gewaarborgd kan worden.