7 Samenwerkingsvoorwaarden

Stichting Bombo heeft de volgende voorwaarden voor samenwerking opgesteld. Nieuwe partnerorganisaties moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De stichting en/of het project moet in Nepal gesitueerd zijn.
  2. De stichting moet een charitatieve of ideële doelstelling hebben en moet dat kunnen aantonen.
  3. Het volledige gesponsorde bedrag moet ten goede komen aan de Nepalese bevolking.
  4. Het bestuur van de Nepalese stichting mag niet geldelijk profiteren van de sponsoring.
  5. De stichting en/of het project moet qua hoofdlijnen overeenkomen met de missie en visie van Stichting Bombo.
  6. De stichting en/of het project dient vooraf een begroting voor het te sponsoren doel te overleggen.
  7. De stichting en/of het project dient achteraf een verantwoording van besteding van het gesponsorde bedrag te overleggen.
  8. Indien een stichting of project op lange termijn ondersteuning nodig heeft mag zij niet alleen afhankelijk blijven van de giften van Stichting Bombo; zij is dan verplicht om actief op zoek te gaan naar meerdere sponsoren.
  9. De stichting en/of het project mag maximaal 10% aan overhead kosten per jaar/project hebben.
  10. De stichting en/of het project mag de sponsoring niet gebruiken voor politieke of religieuze doeleinden.

In de komende jaren zal Stichting Bombo niet op zoek gaan naar een nieuwe partner. Mocht een organisatie zich echter aanmelden, dan zal de mogelijkheid tot samenwerking onderzocht worden.