6 Beheer van het vermogen

6.1 Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

  • donaties en sponsorgelden;
  • winst van de marktverkoop en andere sponsor-evenementen.

6.2 Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit de financiering van de jaarlijkse kosten van het Milijuli Educatie Programma.
Overige uitgaven bestaan uit:

  • kosten voor fondsenwervingsacties en promotiemateriaal;
  • reiskosten-, onkosten- en vrijwilligersvergoedingen van bestuursleden en vrijwilligers.

De kosten voor het Milijuli Educatie Programma worden voor een vooraf bepaalde periode van enkele jaren vanuit Nederland overgeboekt op de bankrekening van onze Nepalese partnerorganisatie. Het voordeel hiervan is dat de transactiekosten beperkt blijven. De Nepalese wet staat niet toe dat een buitenlandse stichting directe investeringen in Nepal doet. De samenwerking met een Nepalese partnerorganisatie is daarom ook legaal gezien van cruciaal belang. Stichting Bombo is voor drie jaar een MOU (memorandum of understanding) aangegaan met Milijuli Foundation. Om buitenlandse fondsen te kunnen ontvangen, is toestemming nodig van het Nepalese Social Welfare Council. In 2018 is goedkeuring verleend voor een door Stichting Bombo aan Milijuli Foundation  toegewezen bedrag van € 53,051.55 voor een periode van drie jaar. In december 2018 is een bedrag van 45000 euro overgemaakt aan Milijuli Foundation. Het overige bedrag van 8051,55 euro zal worden overgemaakt in het Nepalese nieuwjaar April 2020.

6.3 ANBI en CBF

Stichting Bombo is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

De stichting kiest er bewust voor om geen CBF-keurmerk aan te vragen, vanwege de hoge kosten die dit keurmerk met zich meebrengt. Wij trachten optimale transparantie te bieden met betrekking tot de activiteiten en financiën van de stichting. Tegelijkertijd streven wij ernaar dat iedere euro ten goede komt aan onze doelstellingen en dus geïnvesteerd kan worden in de projecten in Nepal. Daarom vinden wij een extra keurmerk niet opwegen tegen de bijbehorende kosten.